ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚੋਂ – 4

ਹਾੜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਕਰਦੀ ਬਰੋਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਲੂਣ, ਘੁੱਦਾ ਅਮਲੀ , ਮੁੰਡੀ ਕਾਪੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਜੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੋਰਵੇ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਕੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ,
ਘੁੱਦਾ ਅਮਲੀ: “ਕਾਕਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਪੜਦੇੈਂ ? ”
ਮੁੰਡੀ ਕੋਕੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ,
ਮੁੰਡੀ : ” ਆਹੋ ਬਰਨਾਲੇ ਈ ਪੜ੍ਹਦਾ , ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੇਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿਧਵਾਂ ਵੇਟ ਆਲਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ |
ਘੁੱਦਾ ਅਮਲੀ: “ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਾਕਾ ਫੇਰ ? ”
ਕੋਕੂ : ” ਬੀ ਏ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ , ਪਹਿਲਾਂ IELTS ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮਪੁਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾਂ ”
ਲੂਣ ਜ਼ਰਦਾ ਜਿਹਾ ਮਲ ਕੇ , ਤਲੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਬੋਲਿਆ
“ਆ ਸਾਲਾ ਕਮਪੁਟਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਾਕਾ , ਫੇਲ ਹੋਊ , ਜਿਵੇਂ VCR ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ “