ਹੁਣ ਨਈ ਹਟਦਾ – ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ

ਹੁਣ ਨਈ ਹਟਦਾ , ਮਾਏ ਨੀ , ਹੁਣ ਨਈ ਹਟਦਾ
ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਤਰਫੋ ਖਿਆਲ
ਹੁਣ ਨਈ ਹਟਦਾ , ਮਾਏ ਨੀ , ਹੁਣ ਨਈ ਹਟਦਾ

ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲਗਦਾ ਪਿਆਰਾ
ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਸਣਾ ਮੁਹਾਲ
ਹੁਣ ਨਈ ਹਟਦਾ , ਮਾਏ ਨੀ , ਹੁਣ ਨਈ ਹਟਦਾ

ਰਾਂਝਾ, ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ
ਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ
ਸਈਓ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋ ਰਾਂਝਾ
ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ

ਆ ਸੱਜਣ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੀਏ
ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗਛਾਂ ਲਾਈਏ
ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ
ਮਤਾ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ

ਇਸ਼ਕ ਰਾਂਝਣ ਨੇ ਬੇਦਿਲ ਕੀਤੀ
ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ ਨੀਰ ਉਛਾਲ
ਹੁਣ ਨਈ ਹਟਦਾ , ਮਾਏ ਨੀ , ਹੁਣ ਨਈ ਹਟਦਾ