ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚੋਂ – 3

ਖਬਾਰ ਫੜ੍ਹੀ ਖੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ,
“ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਏਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ, ਜਗਾ ਜਗਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ |”
ਲੂਣ : “ਲੈ ਬਈ , ਆ ਚੰਗਾ ਪੰਗਾ ਪਾਉ ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਉਂ ਹੁਣ ! ”
ਘੁੱਦਾ: “ਲੈ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਖ ਹੋਜੂ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਂ ਆਉਂਦੀ !”
ਲੂਣ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ,
“ਜਦੋਂ ਸਾਲਾ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਡ ਲੀ , ਬਚੂ ਛੁਣਛੁਣਾ ! ”

ਘੁੱਦਾ: “ਚਲੋ ਫੇਰ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ , ਰੱਦ ਕਰਾਈਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਡੈਮ !”